Starostlivo vyberáme len tie najkvalitnejšie suroviny spracované šetrnými postupmi.

Do našich doplnkov stravy nepridávame žiadne škodlivé chemické látky.

Colostrum

Colostrum pochádza z moravských a českých fariem.

Český pôvod colostra umožňuje absolútnu dohľdateľnosť a trvalú dôslednú kontrolu kvality v celom procese prípravy a výroby. Chovy a výrobné prevádzky sú pod stálym dohľadom štátnej veterinárnej správy. V celom procese výroby je dôsledne dodržovaný systém kvality a kontroly.

Hodnotia sa mikrobiologické ukazatele (celkové počty mikroorganizmov, kvasinky a plesne, salmonella, listéria, E. coli a koliformné zárodky) a ďalej analytika (sušina, celkový obsah bielkovín, laktóza, tuk a obsah IgG). Každá šarža má certifikát, kde sú všetky tieto hodnoty uvedené. Mledzivo je odoberané výhradne do 48 hodín po otelení a meria sa hustota a pH, čo sú ukazatele, vďaka ktorým sa dá rozpoznať mledzivo od mlieka. Rozhodujúca je hodnota IgG, kedy je jeho hladina v mlieku 100x nižšia než v colostre. Colostrum v našich doplnkoch stravy má obsah IgG minimálne 40% z celkového obsahu bielkovín.

Kvalita výroby

Vo výrobe sa dodržiava mezinárodný systém kvality HACCP.

Bez antibiotík

Colostrum pochádza z fariem, ktoré nepodávajú kravám pred pôrodom antibiotiká. Súčasťou vstupných kvalitatívnych skúšok a rozborov je preto aj stanovenie inhibícií, ktoré odhalia prítomnosť antibiotík. A to aj v stopovom množstve. Surovina kontaminovaná antibiotikami je z ďalšieho procesu spracovania dôsledne vyradená.

Nevyrábame na sklad, všetko je čerstvé.